• Wu Guizhen

  China CDC's Chief Expert of Biosafety

 • Shao Yiming

  China CDC's Chief Expert of AIDS

 • Wu Weiping

  China CDC's Chief Expert in Parasitic Disease Control

 • Wang Huaqing

  China CDC's Chief Expert in National Immunization Program

 • Wu Zunyou

  China CDC's Chief Expert of Epidemiology

 • Wang Linhong

  China CDC's Chief Expert of Chronic and Non-Communicable Disease Control

 • Su Xu

  China CDC's Chief Expert of Radiation Protection

 • Zhao Wenhua

  China CDC's Chief Expert of Nutrition

 • Li Tao

  China CDC's Chief Expert in Occupational Health

 • Zhang Liubo

  China CDC's Chief Expert of Disinfection